Skumsläckare 9L Alu

Produktinformation

Kvalité EN3 skumsläckare är anpassade till att släcka
alla typer av A- och B-bränder. Med A-bränder menas
bränder i glödande material så som trä, papper, tyg och
andra fibrösa material. B står för bränder i vätskor som
exempelvis oljor, bensin och lösningsmedel. Brandsläckaren klarar även av bränder på elektrisk utrustning upp till 1000V. Släckaren är dielektriskt avprovade enligt
EN3.
Vikt: 12,5 kg