Underhållsrapport

Bifogat detta brev är ett ordererkännande, en faktura, en materialgaranti (på befintlig
och ny utrustning), och en underhållsrapport – den senare skall fyllas i och returneras till
Svensk Brandsäkerhet inom 30 dagar från orderdatum.

Kundnummer

Kundnamn

Ordernummer

Artikelnummer

Typ av redskap / Material

Tillverkningsår

Placering i huset