Om servicekit

Som företagare bör du årligen genomföra kontroller av din brandskyddsutrustning. Även som privatperson kan det vara sunt och tryggt att ha en fungerande rutin för sin utrustning. Dessvärre är det inte sällsynt att kostnaden för att ha en brandtekniker ute på plats är oproportionerligt stor i förhållande till verksamhetens omfattning. Av dessa skäl försummar därför många behovet av årlig service. På dessa grunder valde vi på Svensk Brandsäkerhet att utveckla ett service-kit, ett gynnsammare alternativ för de mindre och mellanstora verksamheterna samt privatpersonerna.

Vad servicekitet innebär
Konceptet är enkelt. Du utför godkända egenkontroller. Vi tillgodoser allt du behöver på vägen.

 • Utbildning
  För att serva din utrustning behöver du kunskap. I servicekitet ingår en utbildningsfilm där du lär dig hur brandmaterial ska servas. Vi står självklart även för ytterligare support.
 • Utrustning
  Du behöver viss utrustning för att genomföra servicen på korrekt och godkänt vis. I service-kitet ingår säkringsstripe, rökpenna, polygrip, säkerhetssprint, dekaler, servicenål samt klocketikett. Varje år tillhandahåller du uppdaterade klocketiketter som anger årets färg.
 • Materialgaranti
  När du utför en service kan du givetvis upptäcka brister på utrustningen. Utrustningen kan bli gammal, defekt eller nyttjad. För att slippa tråkiga merkostnader så har vi valt att gå i god för ditt brandskydd. Vi tillhandahåller ny utrustning, utan extra kostnad, om din befintliga utrustning inte håller standarden. För att utrustningen ska ingå i materialgarantin ska den vara inköpt eller servad de senaste 5 åren. Det behöver inte vara vårt fabrikat.
 • Uppföljning
  För att försäkra sig om att kontrollerna verkligen blir gjorda hjälper vi till med uppföljningsarbetet. Din brandkonsult har årlig telefonkontakt med dig.