DNA-märkning

 

Stöldskydda dina värdesaker och andra stöldbegärliga ägodelar såsom bil, cykel, verktyg, etc.