Brandfiltar

Vid en liten brand där en släckare inte känns som första
alternativet är våra Brandfiltar ett utmärkt komplement!
Vår brandfilt är lämplig att använda vid småbränder
och för att släcka brand i kläder. Tänk på att det
behöver vara den stora filten, 1800*1200mm, för att
släcka brand i kläder, då de mindre filtarna täcker för
dåligt.