Välkommen till Svensk brandsäkerhet

Det brinner i 17 hem varje dag, året runt. Bränder i bostäder är mer än dubbelt så vanliga som bränder i alla övriga byggnader tillsammans.
Minst var fjärde brand är anlagd och därmed den vanligaste brandorsaken.

Preliminära siffror från Brandskyddsföreningen och Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) visar att 118 personer dött i bränder under 2009. Det är det högsta antalet sedan 2003.

Källa Brandskyddsföreningen och MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (fd. Räddningsverket)

Vi ger er gratis rådgivning

Svensk Brandsäkerhet erbjuder ert företag/hem heltäckande lösningar för ett säkrare brandskydd. Våra brandkonsulter jobbar kontinuerligt för att öka kunskapen och förståelsen kring ett fungerande brandskydd. Vi förmedlar det skydd och de produkter ni behöver genom en kostnadsfri muntlig konsultation per telefon.

Vikten av ett bra och fungerande brandskydd kan vara skillnaden på att upptäcka en brand i tid och därmed begränsa skadan, och till och med rädda liv.
Därför tillhandahåller vi endast produkter som är funktionstestade, godkända samt av högsta kvalitet.